codebazan


برای ورود به کانال کلیک کنید / دانلود تلگرام نسخه ویندوز افسانه تحریم - قرآن و اهل بیت تنها راه نجات
سفارش تبلیغ
صبا
 
افسانه تحریم

افسانه تحریم  


گروهى از عالمان اهل سنت، سوگوارى و گریه بر درگذشتگان را تحریم کرده و بر خلاف توصیه و روش نبى اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شیوه اصحاب با آن مخالفت کرده‏اند. بى شک با نگاه و تامل به مستندات گفته‏هاى آنان، تحریم و ممنوعیت عزادارى افسانه‏اى بیش نخواهد بود. موضوع تحریم سوگوارى و پاسخ آن را در دو پرتو و یک نتیجه به نظاره مى‏نشینیم:  

‏ پرتو اوّل  

مخالفان گریه و عزادارى، روایات چندى را در ممنوعیت گریه و عزادارى برشمرده ‏اند؛ از جمله:  1 به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را نسبت داده‏ اند که مرده به جهت گریه و شیون بازماندگان در قبر عذاب مى‏شود:  « المیّت یعذب فى قبره بما نیح علیه. » صحیح بخارى، ج 1، ص 223، کتاب الجنائز؛ صحیح مسلم، ج 3، ص‏44، کتاب الجنائز؛ جامع الاصول، ج 11، ص 99، شماره 857.  « ان المیّت لیعذب ببکاء اهله علیه. » همان.  

2 به گفته سعید بن مسیب، عایشه به هنگام فوت پدرش ابوبکر، مجلس سوگوارى برپا نمود. چون خبر آن به عمر رسید، وى دستور داد تا از آن جلوگیرى کنند. اما عایشه از دستور خلیفه سرپیچى کرد. در واکنش، عمر، هشام بن ولید را مامور ساخت تا نزد عایشه رفته و با زور شلاق از نوحه و گریه عزاداران جلوگیرى نماید. زنان چون از ماموریت هشام آگاه شدند، مجلس را ترک کرده و پراکنده شدند. آنگاه عمر این سخن را خطاب به آنان گفت:  « تردن ان یعذب ابوبکر ببکائکن! ان المیت یعذب ببکاء اهله علیه؛ مى‏خواهید با گریه خود ابوبکر را عذاب کنید! همانا مرده با گریه نزدیکان خویش عذاب مى‏شود. » صحیح الترمذى، رقم 1002.  

3 این سخن نیز از عایشه نقل شده است که گفت:  با رسیدن خبر شهادت جعفر بن ابى طالب، زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه، آثار حزن و اندوه در سیماى پیامبر اکرم نمایان شد. من از گوشه‏اى او را که نشسته بود نظاره مى‏کردم. در آن حال مردى به حضور ایشان رسید و گفت:  اى رسول خدا! زنان بر جعفر گریه مى‏کنند!  پیامبر در واکنش به او فرمود:  « فارجع الیهن فاسکتهن، فان ابین فاحث فى وجوههن التراب؛ برگرد و آنان را ساکت ساز، اگر آرام نشدند خاک بر صورتشان بپاش!. » المصنف، ابن ابى شیبة، ج 3، ص 265.  

4 از نصر پسر ابى عاصم نقل است که: شبى عمر صداى نوحه عزاى زنى را از یکى از خانه‏هاى مدینه شنید، بى درنگ وارد خانه شد و زنان را پراکند و زن نوحه سرا را با تازیانه خود مضروب کرد، به گونه‏اى که روسرى او از سرش افتاد. همراهان خلیفه با مشاهده این صحنه به او گفتند: اى خلیفه! موهاى زن نمایان شد. عمر در پاسخ چنین گفت:  « أَجل، فلا حرمة لها؛ آرى، این زن احترام ندارد. » کنزالعمال، ج 15، ص‏731.  

پرتو دوّم:  

در پاسخ به ادعاى تحریم، شایسته است تا روایات فوق را که پیروان تحریم گریه و عزادارى بدان استناد کرده‏اند نقد و بررسى نماییم:  1 در آغاز مى‏توان از دیدگاه عایشه یاد کرد؛ او روایات فوق را عارى از اعتبار مى‏دانست و آنها را نمى‏ پذیرفت و به راویان آن نسبت فراموشى و اشتباه مى‏داد؛ نووى مى‏گوید:  « روایات فوق از نظر عایشه پذیرفته نشده، او به راویان آن نسبت فراموشى و اشتباه مى‏دهد. زیرا خلیفه دوم و پسرش عبداللَّه این روایات را به صورت صحیح از پیامبر نگرفته‏اند. چنانکه ابن عباس نیز مى‏گوید: این روایات سخن خلیفه است نه سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. » شرح النووى، ج 5، ص 308.  

‏ در این باره، یادکرد روایات ذیل شایسته است:  الف ابن ملیکه از ماجرایى یاد مى‏کند که بر ساختگى بودن روایت تحریم گریه گواهى مى‏دهد؛ او مى‏گوید:  یکى از دختران عثمان درگذشت، به همراه عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن عباس در تشییع جنازه او شرکت جستیم. در میان آن دو نشسته بودم که عبداللَّه بن عمر از گریه مردم شِکوه کرد و به فرزند عثمان چنین گفت:  چرا مردم را از گریه باز نمى‏دارید؟ همانا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که مى‏فرمود: « مرده به خاطر گریه خویشانش عذاب مى‏شود » !. در آن حال، ابن عباس رو به ابن عمر کرده، گفت: « عمر گوینده این حرف است ». زیرا هنگامى که عمر بر اثر شدت زخم در بستر مرگ بود، صهیب نزد او آمد و بر بالین‏اش گریه و ناله سر داد. عمر از این عمل صهیب ناراحت شد و گفت: آیا بر من گریه مى‏کنى، در حالیکه پیامبر فرموده است که مرده به دلیل گریه نزدیکانش در عذاب خواهد بود!

 او در ادامه چنین بیان داشت: پس از درگذشت عمر، این سخن وى را براى عایشه بازگو کردم، وى در پاسخ چنین بیان داشت:« رحم اللَّه عمر، واللَّه ما حدث رسول اللَّه، لیعذب.. و لکن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم قال: ان اللَّه لیزید الکافر ببکاء اهله علیه؛ خدا عمر را رحمت کند! سوگند به خدا که هرگز پیامبر چنین سخنى را بر لب نیاورده است، بلکه ایشان چنین بیان داشت: خداوند عذاب کافر را با گریه بستگانش افزون مى‏کند. » عایشه سپس سخن خود را با این جمله پى گرفت: « حسبکم کتاب اللَّه و لا تزر وازرة وزر اخرى؛ فاطر، آیه 18. قرآن شما را در این باره کفایت مى‏کند که فرمود: هیچکس گناه دیگرى را به دوش نمى‏کشد. »آنگاه ابن عباس بر این جمله تاکید کرد که پروردگار مى‏خنداند و مى‏گریاند. روایت گر این ماجرا مى‏گوید: چون سخن ابن عباس به پایان رسید، عبداللَّه بن عمر سکوت کرد و سخنى نگفت. مسند احمد، ج 1، ص 41؛ جامع الاصول، ج 11، ص 99.

 ب روزى در حضور عایشه، سخنى از این گفته عبداللَّه بن عمر به میان آمد که به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مى‏گوید: میت با گریه خویشانش در قبر عذاب مى‏شود! عایشه در واکنش چنین گفت:« ذهل ابن عمر! انما قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم انه لیعذب بخطیئته و ذنبه و انّ اهله لیبکون علیه الان؛ فرزند عمر فراموش کرده است، بلکه رسول خدا چنین فرمود: مرده در قبر به خاطر گناهانش عذاب مى‏شود، در حالى که نزدیکانش نیز در آن هنگام براى وى مى‏گریند. » شرح النووى، ج 5، ص 308.

 ج عایشه در فرازى دیگر مدعى است: « انکم لتحدثون عن غیر کاذبین و لا مکذوبین و لکن السمع یخطى؛ عمر و فرزند او عبداللَّه، از روى عمد و آگاهى نسبت دروغ به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نداده ‏اند، بلکه حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشتباه شنیده‏اند. » مسند احمد، ج 1، ص 42؛ جامع الاصول، ج 11، ص 93، شماره 8563. د همچنین عایشه از این حکایت یاد مى‏کند که:روزى رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کنار قبرى عبور مى‏کرد، بازماندگان آن مرده را دید که بر او مى‏گریند، آنگاه این سخن را بر زبان جارى ساخت: « کسى سنگینى عمل دیگرى را بر دوش نمى‏کشد ». صحیح بخارى، ج 1، ص 223؛ ارشاد السارى، ج 2، ص 404. 2 روایتى که به جلوگیرى پیامبر از گریه منسوبان جعفر بن ابى طالب اشاره داشت نیز عارى از واقعیت است؛ زیرا:

الف این روایت با روایات دیگرى که از ترغیب پیامبر اکرم بر گریه کردن حکایت داشت، در تعارض است. سنن النسائى، ج 4، ص 19؛ مسند احمد، ج 2، ص 323؛ المستدرک على الصحیحین، ج 1، ص 381. ( به روایات ذکر شده در بخش سیره رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم رجوع شود ).ب در سند روایت فوق، شخصى بنام « محمد بن اسحاق بن یسار بن خیار » وجود دارد، که در نزد محدثان اهل سنت و علماى علم رجال آن طایفه مورد اعتنا نیست و آنان روایات ذکر شده توسط او را « ضعیف » و « جعلى » مى‏دانند. عن ابن نمیر: انه یحدث عن المجهولین احادیث باطلة. و عن احمد: یشتهى الحدیث فیاخذ کتب الناس فیضعها فى کتبه. و عنه ایضا: کان ابن اسحاق یدلّس. و عن ابى عبداللَّه: کان لایبالى عن من یحکى. و عنه ایضا: لیس بحجة. و عن احمد: لم یکن یحتج به فى السنن. و عن یحیى بن معین: لیس بذاک، ضعیف. و عنه ایضا: سقیم لیس بالقوى. و عن النسائى: لیس بالقوى.ر. ک: تهذیب الکمال، ج 16، ص 80 -70. 3 روایت ذکر شده از « نصر بن ابى عاصم » نیز دستخوش ضعف بوده و به علل ذیل بدان نمى‏توان استناد کرد:

الف سند آن روایت ضعیف است، زیرا در میان راویان فردى بنام « ابراهیم بن محمد بن ابى یحیى » به چشم مى‏خورد و عالمان نامدار اهل سنت او را دروغگو، جعل کننده حدیث و شخصى غیر قابل اعتماد دانسته ‏اند. قال احمد: کل بلاء فیه. و قال ایضا: لایکتب حدیثه، ترک الناس حدیثه، کان یروى احادیث منکرة، لا اصل لها، و کان یأخذ احادیث الناس یضعها فى کتبه. و قال بشر بن المفضل: سألت فقهاء اهل المدینة عنه، فکلهم یقولون: کذّاب. و قال النسائى: لیس بثقة و لایکتب حدیثه. ر. ک: تهذیب الکمال، ج 1، ص 420.

ب نسبت چنین ماجراى ناشایستى به خلیفه مسلمین باورکردنى نیست و مى‏توان آن را از واقعیت دور دانست، زیرا چگونه ممکن است که عمر به خانه یک زن نامحرم حمله کند و او را با تازیانه مضروب سازد، به گونه‏اى که روسرى زن از سرش بیفتد، و خلیفه در واکنش به اعتراض یاران خود، آن زن را غیر قابل احترام بپندارد! و خاطره تلخ یورش به خانه وحى را در ذهنها تجدید کند.

‏ ج در صورت صحت ماجراى فوق، آیا سؤال مطرح مى‏شود که: آیا عملکرد و فعل عمر حجت است؟ با وجود آن که او ادعاى عصمت نداشته است و دیگران نیز چنین منقبتى را براى او ذکر نکرده‏ اند. غزالى، عالم برجسته سنى، حجت بودن قول عمر و ابوبکر را وهمى بیش ندانسته است. فقال: الاصل الثانى من الاصول الموهومة: قول الصحابى، و قد ذهب قوم الى ان مذهب الصحابى حجة مطلقا، و قوم الى انّه الحجة ان خالف القیاس، و قوم الى ان الحجة فى قول ابى بکر و عمر خاصة لقوله اقتدوا باللذین بعدى، و قوم الى ان الحجة فى قول الخلفاء الراشدین اذا اتفقوا. و الکل باطل عندنا، فانّ من یجوز علیه الغلط و السهو، و لم تثبت عصمته عنه فلا حجة فى قوله، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطاء.المستصفى، ج 1، ص 260؛ دراسات فقهیة فى مسائل خلافیة، ص‏138.

د بى شک رفتار خلیفه در راستاى سنت پیامبر نبوده است، آنچه که ما را به این ادعا رهنمون مى‏سازد آن است که آن حضرت در حدیثى او را از مقابله با گریه کنندگان باز داشت و فرمود « یا عمر! دعهن » مسند احمد، ج 2، ص 323.. و همچنین عایشه در این مساله خاص به عمر نسبت خطا و فراموشى داده است. المجموع للنووى، ج 5، ص 308.


نتیجه:
با درنگ و تأمل در روایات فوق، ریشه ادعاى نهى و تحریم گریه و عزادرى بر مردگان، به عمر و فرزندش باز مى‏گردد. اگر با نگاه خوش بینانه به سخن عایشه بنگریم و « اشتباه در فهم » و یا « خطا در نقل » فرمایش پیامبر بپذیریم، به این نکته خواهیم رسید که: رسول گرامى اسلام هرگز از سوگوارى و گریستن بر مرده مسلمان نهى نفرموده است و روایات عذاب دادن میت به مرده کافر اشارت دارد و شامل مردگان مسلمان نمى‏شود.درباره سایت

جهت عضویت در کانال تلگرام وبلاگ قرآن و اهل بیت تنها راه نجات ،کلیک کنید https://telegram.me/shoobahat استفاده از مطالب برای عموم،آزاد استدر این وبلاگ
در کل اینترنت
بنر دوستان
کانال تلگرام ما
انصار آل محمدص
ابوتراب
ولی عصر
قرآن و اهل بیت تنها راه نجات
آخرین مطالب
سرقت های علمی ابن تیمیه قسمت پنجم
سرقت های علمی علمای اهل سنت از دیگران قسمت چهارم
سرقت های علمی فخر رازی مفسر اهل سنت از دیگران
سرقت های علمی ابن تیمیه قسمت ىوم
سرقت های علمی ابن قیم الجوزیه،امام وهابیون
ابن تیمیه:صحابه بدون وضو نماز می خواندند
خوردن انبیاء جایز است !!
عمربن خطاب،بلد نبود سوره حمد را بخواند
کتاب فقهی امام صادق علیه السلام کجاست؟ آیا شیعه دین را از اهل بی
همجنس بازی صحابه در صحیح بخاری
جواز عمل شنیع استمناء در فتاوی اهل سنت بنابر عمل صحابه!!!
دشمنی با اهل بیت علیهم السلام ،شاخ و دم داره دیگه؟
صحابه و جنگیدن برای رسیدن به حکومت!! از صحیح بخاری
صحیح بخاری و مسلم و جواز قتل کودکان و زنان! حالا هی بگید داعش چر
غلط های قرآنی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی کلیپ
[همه عناوین(1400)][عناوین آرشیوشده]
مطالب پر بازدید
آیا ایرانیان مدیون عمربن الخطاب هستند
نظر بزرگان اهل سنت درباره ابوحنیفه + تصویر
محبت صحابه نسبت به همدیگر!!
ولادت حضرت مهدی عج در منابع اهل سنت +تصویر
اگر زن به سگ زنا بدهد،حد ندارد!!!
خنده خدا +تصویر
خدای موفرفری
بند تمبان خدا
مولوی عبدالحمید و انکار حقایق+کلیپ(شماره
تحریف کتب اهل سنت+اسناد تصویری
سجده بر نجاست،هیچ اشکالی ندارد + تصویر
زنا حد ندارد !! + سند
صدیق و فاروق حقیقی کیست؟
مولوی عبدالحمید و انکار حقایق+کلیپ(شماره
سوالاتی از اهل سنت
مولوی عبدالحمید و انکار حقایق+کلیپ(شماره
مولوی عبدالحمید و انکار حقایق+کلیپ(شماره
خدای وهابیت
چشم چرانی صحابه در نماز !!
خوردن گوشت انسان جایز است+تصویر
ابوبکر ،دخترش عائشه را متهم به فحشاء کرده است+تصویر
خاک قبر امام حسین ع شفای هر درد از منابع اهل سنت
شرایط امام جماعت + تصویر
کلیپ عصبانیت وهابیون از گسترش مذهب شیعه
توهین البانی وهابی و تهمت زنا زادگی به ع
ابن تیمیه می گوید:علی ع برای
ابن تیمیه می گوید:من می توانم مرده
ابن تیمیه میگوید:اکثر صحابه،منافق و کافر
توسل صحابی به رسول خدا ص بعد از وفاتش با سند صحیح +
ابن تیمیه میگوید:توسل به پیامبرص ج
قرآن و اهل بیت ع، یا قرآن و سنت؟!؟
توسل بلال صحابی به قبر رسول الله با سند صحیح
اعتراف آلوسی درباره سوال از ولایت علی در ق
آیا در قبر،از امامت پرسیده می شود+تصاویر
امیرالمومنین،پای خود را در وضو،مسح می کر
حدیث دوازده جانشین پیامبر در صحیح تر
کلیپ های تصویری
تحریف حدیث ثقلین موجود در کتاب مسند حمیدی
جعل استفتا از دفتر آیت الله سیستانی
تکفیر اهل سنت توسط وهابیت
امام اهل سنت و زیارت قبر صالحان و توسل به ایشان
پاسخ به دروغ شهاب خودمون
پاسخ به کسانی که می گویند فقط قرآن و بس
فتواهای ضدقرآنی علمای مکتب سقیفه
شورای عمر،دموکراسی یا دیکتاتوری؟
هرکس زنا کرد و پولش را داد،هیچ مشکلی ندارد
عالم سنی و 70 زن صیغه ایی
فتوای ابوحنیفه شافعی و مالکی:زنا با خانم شوهر دار،حد ندارد
به اعتقاد عایشه،یک سوره از قرآن گم شده
آیا امام زمان عج فرموده:کتاب کافی،برای شیعیان کافی هست؟
ولادت حضرت مهدی عج در منابع اهل سنت
اهانت های عمربن الخطاب به رسول خداص با نام موافقات عمر
حذف حدیث مهدی من عترتی من ولد فاطمه از صحیح مسلم
حذف اسم حضرت زهراس از حدیث چهار زن برتر عالم در صحیح مسلم
حذف حدیث سفینه نوح از صحیح مسلم
ابن تیمیه و وهابیون می توانند مرده زنده کنند
مبعوث شدن تمام انبیا بر ولایت صدیق اکبر علی ع به نقل از منابع اهل سنت
سب و لعن صدیق اکبر علی مرتضی ع توسط معاویه
آیا زنان پیامبرص جزء اهل البیت منظور در آیه33 احزاب هستند؟
چرا اهل سنت،ننگشان می آید بر آل پیامبرشان صلوات بفرستند؟
ولایت صدیق اکبر علی ع شرط ورود به بهشت به نقل از منابع اهل سنت
فحش دهندگان به اهل بیت رسول خداص،افراد مورد وثوق مکتب سقیفه
کتب و مقاله ها
معاویه و ناسزاگویی به علی ع
گریه رسول الله ص در عزای امام حسین ع
مشروعیت تقیه از دیدگاه شیعه و سنی
چرا شیعه گریه و عزاداری میکند؟
دوستان
اسلام تکس
سید محمد یزدانی(کارشناس شبکه ولایت)
حوزه علمیه امیرالمومنین علیه السلام سفیران هدایت اهواز
اهل سنت بر سر دو راهی
قرآنیان
انصار آل محمد(ص)
البرهان
سنت
شیعه حق
شمیم شیعه
سلفی و وهابی
سنت
ولایت
چرا شیعه؟ چرا سنی؟
ابر مظلوم عالم علی علیه السلام

لوگوی وبلاگ ما
قرآن و اهل بیت تنها راه نجات
جهت دریافت کد لوگو،بر روی آن کلیک کنید
آمار بازدیدکنندگان

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

قرآن و اهل بیت تنها راه نجات
قرآن و اهل بیت تنها راه نجات